28670544791-b546922c3c-o

2019

Hieronder vindt u het programma voor de editie van 2019. Zowel de lezingen, de werkgroepen, de 'instapdag', alsook de avonden komen aan bod.

Lezingen

MEDITATIE: EEN KONINKLIJKE KUNST • BASTIAAN BAAN

Meditatie is wellicht de meest soevereine handeling die er bestaat. Onder nagenoeg alle omstandigheden kan deze kunst beoefend worden. Gewoonlijk wordt meditatie gezien als een eenzame weg, die in stilte bewandeld moet worden. In deze lezingenreeks zullen we nagaan, hoe een meditatief leven ook in hectische omstandigheden beoefend kan worden. Thema’s van de lezingen:
- Voorwaarden scheppen voor meditatie
- De terugblik
- Beeld- en woordmeditatie
- Natuurwaarneming als ingang van de meditatie
- De weg van binnen naar buiten
- Meditatie voor en met de gestorvenen

Bastiaan Baan werkt sinds 1981 als geestelijke van de Christengemeenschap met groepen en enkelingen op het gebied van meditatie en gebed. Voorafgaand aan deze lezingenreeks herschreef hij zijn boek ‘Wegen naar christelijke meditatie’ (3e druk) – na 6 jaar met studenten aan dit thema te hebben gewerkt als docent aan het seminarie van de Christengemeenschap in Noord-Amerika.

KERSTBIJEENKOMST 1923 • WILBERT LAMBRECHTS

Van alle gebeurtenissen in Rudolf Steiners rijke leven vat er één in hoge mate zijn gehele leven en opdracht samen: de Kerstbijeenkomst te Dornach tijdens de overgang van 1923 naar 1924. Ze is te beschouwen als het culminatie-moment van zijn leven, zeker als men de activiteiten die hij nadien nog ontplooide tot aan zijn dood in maart 1925 meerekent als de vrucht en de bloem van die culminatie. Spoedig, tijdens de jaarwisseling van 2023 en 2024, zal dit moment honderd jaar geleden zijn en doet zich, voor al wie zich met antroposofie wil verbinden, de mogelijkheid voor: kan de antroposofie en de impuls van het culminatie-moment van het leven van Rudolf Steiner werkelijk doorbreken in de wereld en daardoor perspectieven bieden op een wereldwijde doorbraak van het algemeen menselijke in zijn diepste betekenis.
Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

Wilbert Lambrechts is onderzoeker, dichter en essayist, activist voor vrij geestesleven en antroposofie. Hij studeerde Duits en Literatuurwetenschap in Antwerpen, Waldorfpedagogie en spraakvorming in Stuttgart. Hij onderwees literatuur, poëzie, drama in de bovenbouw van de Rudolf Steinerschool Antwerpen (Hibernia) gedurende meer dan drie decennia. Hij is sinds 2017 secretaris van de Antroposofische Vereniging in België. Als zelfstandig onderzoeker is hij actief in het onderzoek naar het ontstaan van de Antroposofische Vereniging in België, naar de biografieën van Emile Gevers, Theo Erik en de dichter Gerhard John.

Werkgroepen

VAN NATUUR TOT KUNST • ROXANNE DECENUNINCK

In deze werkgroep zoeken we verbinding met de natuur in de directe omgeving van Château Frandeux. Door kleuren en vormen waar te nemen en te beleven onderzoeken we waar menselijke ingrepen wenselijk zijn opdat we de natuur kunnen verheffen tot kunst.

Praktische mededeling: we werken de hele week buiten, ongeacht het weer, denk aan aangepaste kledij. Wie niet graag op de grond zit neemt best een licht klapstoeltje mee van thuis of een dekentje.

KUNST EN GESPREK • ANNEMIEK HERREMANS

We zullen elkaar ontmoeten in het kunstzinnig werken en gesprek. We werken naar aanleiding van dat wat in de ochtendlezingen geklonken heeft.

Eigen vragen nemen we mee. Door uitwisseling ontstaat een onderzoeksruimte waarbinnen de vragen in beweging kunnen komen om vanuit die beweging er verder mee op weg te gaan.

Er zal een inhoudelijke lijn worden aangeboden waarlangs wij met elkaar op onderzoek zullen uitgaan.

 

WAT BEZIELT EN BEGEESTERT DE JEUGD AAN HET BEGIN VAN DE 21E EEUW? • JOHANNES KRONENBERG

In zomerse sferen zullen we ons verbinden met het in 2018 gestarte onderzoek van de Jeugdsectie aan het Goetheanum, waarin de volgende vraag centraal staat: “Hoe ziet de wereld er in 2030 uit als wat in jou leeft werkelijkheid wordt, en wat ga je eraan doen om dat mogelijk te maken?”. Of met andere woorden: wat bezielt de jeugd? En wat is hun geestesstreven? We zullen ons als werkgroep ook met deze vraag uiteen gaan zetten door middel van de interview-methode die de Jeugdsectie speciaal voor deze vraag ontwikkeld heeft. Vervolgens zullen we zichtbaar maken wat uit ons onderzoek voortvloeit en hoe dit zich verhoudt tot de antwoorden van de jeugd nu.

TEKSTWERK • HANNES BONTE

In deze werkgroep gaan we met filosofische teksten en poëzie aan de slag. Het thema wat deze teksten verbindt is individu, gemeenschap en de ontmoeting tussen beide. Het is mogelijk zelf teksten mee te brengen.

Instapdag

MET BART BOGAERT

Een gezamenlijk kunstzinnig naar binnen wandelen met de voordrachtthema’s.

Avondactiviteiten

NIEUW CONCEPT!

Er zullen geen lezingen meer zijn in de avond. Wel zal er via interactieve methodieken ruimte zijn voor uitwisseling.