IMG-1786

Steunfonds

Met de aanvang van 2019 en de tiende editie van de Zomeruniversiteit die er aan komt, werd tevens een steunfonds opgericht. Met dit fonds willen we jongeren tot 35 jaar de kans geven op een korting op hun deelnameprijs (-200 euro).

MOTIVATIE

De Zomeruniversiteit wordt door jongeren georganiseerd. Toch moeten we opmerken dat jongeren in de minderheid zijn onder de deelnemers. Het is echter belangrijk dat ook jongeren hun weg vinden naar dit initaitief. Zij vormen namelijk de toekomst!
Tegelijk is het ook belangrijk dat de Zomeruniversiteit een kans is voor verschillende generaties om elkaar te leren kennen. We geloven dat er veel van elkaar te leren valt en dat de antroposofische beweging er baat bij heeft als het tot uitwisseling en samenwerking kan komen tussen de verschillende generaties. We streven daarom een gezonde mix van leeftijden na.

Om jonge mensen een extra duwtje in de rug te geven, besloten we om per 2019 de jongerenkorting aan te bieden tot 35 jaar (voorheen 28 jaar). Jonge dertigers hebben vaak jonge gezinnen of streven idealen na waardoor zij soms over een beperkt budget beschikken voor vormingsmogelijkheden e.d. Via het optrekken van de jongerenkorting, hopen we meer jonge mensen te ondersteunen om deel te kunnen nemen aan de Zomeruniversiteit.

ACHTERGROND

In de eerste jaren dat de Zomeruniversiteit bestond, kregen wij steun van het Iona fonds om zo onze jongerenkortingen te kunnen aanbieden.
Ondertussen is die steun afgebouwd en kon de Zomeruniversiteit de kortingen zelf bekostigen. Maar omdat wij meer jonge mensen willen aantrekken besloten we de jongerenkorting op te trekken tot 35 jaar. Om dit te bekostigen, werd het steunfonds ingericht.

HOE HET WERKT

Iedereen die de financiële middelen of motivatie heeft, kan 50 euro extra betalen bovenop zijn of haar inschrijvingsgeld. Die 50 euro gaat integraal naar het steunfonds. Wij hopen voldoende fondsen te werven om minstens 10 jongeren een korting te kunnen geven (2000 euro).

Wil je hieraan graag bijdragen, stort dan 50 euro extra bovenop uw deelnamebedrag en vermeld bij uw overschrijving ‘+50 steunfonds’. We zijn u daarvoor heel dankbaar!

Wil je graag een vrije gift doen, dan kan er gestort worden op rekening van de Zomeruniversiteit Antroposofie BE42 5230 8056 6154 BIC TRIOBEBB met mededeling 'Gift Steunfonds jongerenbeurs + naam'